Nuotoliniai mokymai apie BDAR ir asmens duomenų apsaugą

Nuotolinio mokymo programa: „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Asmens duomenų apsauga“

Trukmė ir sertifikatas

Kiek užtruksite? Tai priklauso nuo Jūsų. Vidutinė trukmė yra apie 10 val. Kiekvienos mokymo dalies įžangoje matysite savo mokymosi progresą. Sertifikatas Programą turėsite išeiti iki nustatyto termino. Nespėjus – kurso tęsti nebeturėsite galimybės bei nebus suformuotas kurso baigimą liudijantis pažymėjimas. Baigus mokymus – automatiškai susiformuos pažymėjimas, kurį galėsite atsisiųsti į savo kompiuterį.

4 dalis. Asmens duomenų tvarkymo pagrindai | 10 video | 4 bendri testai

Tvarkymo pagrindai pagal organizacijas: Sutartis ar kitas sandoris su duomenų subjektu; Asmens (duomenų subjekto) sutikimas; Teisėtas interesas; Teisės aktais nustatytas įpareigojimas (teisinė prievolė) organizacijai; Gyvybiniai kitų žmonių ar asmens (duomenų subjekto) interesai; Viešasis interesas arba viešųjų valdžios funkcijų vykdymas. Dalyviai išmoks kokius tvarkymo pagrindus naudoja privataus ir NVO sektoriaus organizacijos; kokius pagrindus naudoja

3 dalis. Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas | 8 video | 2 bendri testai

Asmens duomenų valdytojas, tvarkytojas, subtvarkytojas; Valdytojo pareigos ir santykiai su kitomis organizacijomis; Tvarkytojo pareigos ir santykiai su valdytoju; Tvarkytojo ir subtvarkytojo santykis. Dalyviai išmoks kaip elgtis organizacijai, kuri yra duomenų valdytojas ar tvarkytojas, ar subtvarkytojas; kuo ir kaip skiriasi visų šių organizacijų pareigos ir atsakomybė. Programos 7 skyrius.

2 dalis. Atsakomybė ir bendrieji BDAR reikalavimai | 11 video | 3 bendri testai

Atsakomybės rūšys pagal BDAR ir baudos; Darbuotojo ir organizacijos vadovo atsakomybe; Asmens duomenų apsaugos pažeidimas ir incidentas; Duomenų apsaugos pareigūnas ir Valstybinė duomenų inspekcija; BDAR principai pagal pagrindinius duomenų tvarkymo etapus: Duomenų gavimo etapas ir BDAR principai; Darbo su duomenimis etapas ir BDAR principai; Duomenų naikinimo etapas ir BDAR principai. Dalyviai išmoks

1 dalis. Asmens duomenų apsauga | 12 video | 7 bendri testai

BDAR tikslai ir jo taikymas organizacijoje; Asmens duomenys: standartiniai ir jautrūs (specialių kategorijų) asmens duomenys; Asmens duomenų rūšys pagal tipą ir turinį; Asmens duomenys, kurie nėra saugomi; Asmens duomenų tvarkymas ir jo etapai: duomenų gavimas, darbas su jais ir naikinimas; Organizacijos elgesys, kai asmens duomenys gaunami aktyviai ir pasyviai; Duomenų subjektai ir jų informavimas.

Go to Top