Tvarkymo pagrindai pagal organizacijas:

  1. Sutartis ar kitas sandoris su duomenų subjektu;
  2. Asmens (duomenų subjekto) sutikimas;
  3. Teisėtas interesas;
  4. Teisės aktais nustatytas įpareigojimas (teisinė prievolė) organizacijai;
  5. Gyvybiniai kitų žmonių ar asmens (duomenų subjekto) interesai;
  6. Viešasis interesas arba viešųjų valdžios funkcijų vykdymas.

Dalyviai išmoks

  • kokius tvarkymo pagrindus naudoja privataus ir NVO sektoriaus organizacijos;
  • kokius pagrindus naudoja viešojo sektoriaus organizacijos ir valdžios įstaigos;
  • kokie yra „saugiausi“ duomenų tvarkymo pagrindai;
  • ką daryti, kai reikia pasirinkti vienus ar kitus tvarkymo pagrindus.

Programos 8 skyrius.