Praeventi įkurta 2012-02-02

„Visi svajoja. Vieni lengvai įgyvendina svajones, kitiems sekasi sunkiau. Dar pridurčiau, kad blogai, kai jos pildosi. Įsivaizdavau ir jaučiau, ko noriu, ir įkūriau mokymų kompaniją“ – pasakoja įkūrėjas Gediminas Sakalauskas.

Ką reiškia – „praeventi“?

Lotynai sakydavo – praeventio. Mes, pritaikę savo kalbos sistemoje, vartojame tarptautiniu tapusį žodį – prevencija. Pamatinis žodis yra praevenio – „ateiti pirma“, „pralenkti“, „užbėgti už akių“. Kilmė nuo PRAE (priešdėlis, kuris reiškia „priešaky“, „priekyje“) ir veiksmažodžio VENIRE„ateiti“, „atvykti“.

Kuo mes tikime?

Gyvename XXI a. – tai žinių ekonomikos amžius, kurio varomoji jėga yra ne fizinis darbas, o žmogaus protas ir įgūdžiai. Jack Welch, buvęs General Electric vadovas, viename savo interviu yra pasakęs, kad jeigu jo akademijoje studentas neišlaiko egzamino, tai jam reikia suteikti antrą šansą. Jeigu antrą kartą neišlaiko, tai iš darbo atleidžiamas dėstytojas. Tai mūsų filosofija ir mes tuo tikime.

Išdalinta virš 60 000 sertifikatų

Nuo kompanijos įkūrimo mokymuose dalyvavo ir sertifikatus gavo virš 60 tūkst. asmenų. Dalyviai labai įvairūs: nuo aukščiausios grandies vadovų iki specialistų. Mokymų programos rengiamos pagal tikslines grupes ir jų poreikius, todėl standartinės programos nepasiūlysime.

Mokytojų tipai

Daugelis žmonių mokosi. Vieniems išmokti pavyksta, kitiems sekasi sunkiau. Iš viso yra 4 mokytojų tipai: pranešėjas, lektorius, treneris ir fasilitatorius. Nuo to, koks mokytojas su Jumis dirbs, priklauso Jūsų išmokimo lygis ir tai, ar gausite vien tik žinias, ar ir gebėjimus. Išsirinkite, kokių mokymų norite!

Mokymai – tik priemonė

Mokymai yra tik priemonė, kuri padeda įmonėje pasiekti tikslų ir rezultatų. Jeigu nėra aiškių ir išmatuojamų tikslų, procedūrų, dažniausiai mokymai, konsultavimas yra neefektyvūs ir dalyviai, negalėdami pritaikyti turimų žinių praktikoje, pradeda skeptiškai žiūrėti į mokymus.

Nuotoliniai mokymai

2018 m. parengėme pirmąją Lietuvoje nuotolinių specializuotą mokymų programą „Privačų interesų deklaravimas“, o 2020 m. pristatėme kitą Interesų konfliktų valdymas. Privačų interesų deklaravimas. Kaip rengiama nuotolinio mokymo programa? (skaitykite čia).

Mūsų teikiamos paslaugos ir stipriosios pusės:

  • Komandinis darbas nuo 2001 metų;
  • Korupcijos prevencija nuo 2003 metų;
  • Etikos (elgesio) kodeksai nuo 2005 metų;
  • Interesų konfliktai ir jų valdymas nuo 2009 metų;
  • Pasitikėjimo ugdymas nuo 2012 metų;
  • Nulinė dovanų politika nuo 2014 metų;
  • Mokome, kaip mokyti nuo 2016 metų;
  • Asmens duomenų apsauga (BDAR) nuo 2022 metų (susipažinkite).

Praeventi ištakos, kaip pavadinimo idėja, atsirado, kai mokiausi 7b klasėje

„Matematikos mokytojas susirgo ir jį pavaduoti atėjo mano mama – direktoriaus pavaduotoja.

Turėjome rašyti kontrolinį darbą. Aš visą laiką matydavau, kaip darbus mamytė taiso namuose. Sprendimas, kad gausiu 10 balų – garantuotas. Ketinimus atskleidžiau savo klasės draugams ir tokiu būdu gimė pirmas mano verslo planas. 1 balas – 1 litas. Po kontrolinio namuose reikėjo pateisinti klasės draugų lūkesčius.

Pirmą dieną neradęs darbų namuose neišsigandau – rasiu ir nusirašysiu kitą. Antrą dieną pradėjau nerimauti, na o trečią, kai kontrolinių darbų vis dar namuose nebuvo – apniko tikra panika. O kas dabar? Sukaustytas išgąsčio laukiau matematikos ir abejojau dėl pirmojo savo verslo plano. Deja, ne viskas vyko kaip per sviestą…

Ruošdamasi išdalinti kontrolinius darbas, mama susirūpino, kodėl šį kartą mergaitės parašė puikiai, o mano „klientai“ – kaip niekad prastai. Šį kartą kontroliniai darbai buvo tikrinti ne namuose, o darbe – mokykloje.

Dar ilgai atsiminsiu savo rūsčių ir nusivylusių klasiokų veidus, kai jie pamatė kontrolinių įvertinimus. Taip pat smagu, kaip kirsti už jų pinigus nusipirktus saldainius, nebuvo“ – pasakoja įkūrėjas Gediminas Sakalauskas.

Istorijų pasasakojimas

Jeigu atidžiai skaitėte šią istoriją, akivaizdu, kad joje akyla akis (pvz., atitikties pareigūno) pastebėjo piktnaudžiavimo, nepotizmo ir interesų konflikto apraiškų. Mums tai įdomu, ir tai patinka mūsų draugams, partneriams ir klientams.

Akivaizdu, kad panašių istorijų Jūs taip pat turite, kuriose atsispindi prevenciniai dalykai. Vienų istorijos išlieka atmintyje ilgai ir norime jas kitiems papasakoti, kitas tiesiog praleidžiame pro ausis. Ar žinote, kad istorijų pasakojimas (angl. storytelling) yra taip pat mokymosi metodas?

Logotipo reikšmė arba kodėl „Eglė žalčių karalienė“?

Tikriausiai visi gerai pamena vaikystės laikų pasaką „Eglė žalčių karalienė“. Vieną žymiausių ir unikaliausių lietuvių liaudies pasakų sunku būtų išmesti iš atminties. Epizodas, kai Eglė, pašaukusi savo vyrą žaltį Žilviną ir pamačiusi atplaukiančią kraujo putą (mirties simbolį), nuliūdina. Dar baisiau, kad visa tai įvyko jauniausiajai dukrai Drebulei išdavus žalčio pasirodymo užkalbėjimą. Reta ir tragiška pasakos pabaiga – Eglė paverčia visus savo vaikus medžiais, o pati tampa skarotąja mūsų miškų gražuole.

O kas, jeigu pasakos veikėja Eglė būtų iš anksto įspėjusi ir visus savo vaikus primokiusi atsilaikyti prieš jos brolių kankinimus, jokiu būdu neišduodant užkalbėjimo, skirto iš jūrų marių prisišaukti tėvą Žilviną… Galbūt prievartos išgąsdinta dukra Drebulė būtų atsilaikiusi, ir turėtume pasaką laiminga pabaiga?
Taip, tikriausiai jau pradėjote nerimauti, kodėl mes siekiame perrašyti vieną gražiausių mūsų kultūros palikimų?

Skubame nuraminti: jokiu būdu pasakos neperkursime, tik norime parodyti, jog išankstinis įspėjimas gali būti taikomas bet kur. Mums net ir pasakose.

O kaip vienu žodžiu įvardyti tą išankstinį įspėjimą?

Lotynai tai vadino praeventio. Mes, pritaikę savo kalbos sistemoje, vartojame tarptautiniu tapusį žodį – prevencija. Tai priežiūra, reguliavimas siekiant užkirsti kelią bet kokioms blogybėms, negerovėms. Trumpai tariant, užbėgame įvykiams už akių.

Tai dar geriau paaiškins žvilgsnis į lotyniško žodžio praeventio sandarą: 1) pamatinis žodis yra praevenio – „ateiti pirma“, „pralenkti“, „užbėgti už akių“ ir 2) kilmė nuo prae (priešdėlis, kuris reiškia „priešaky“, „priekyje“) ir veiksmažodžio venire –„ateiti“, „atvykti“.

Tampa visiškai suprantama logotipo reikšmė, ir apskritai, mūsų misija – „prieš įvykį“. Padaryti viską, kas įmanoma, iš anksto.