Nuotolinio mokymo programa: „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Asmens duomenų apsauga“

Nuotolinio mokymo programa: „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Asmens duomenų apsauga“

Pristatome nuotolinių mokymų programą, kurioje asmens duomenų apsaugos galima mokytis lengvai ir paprastai.

Autorių mintys apie šiuos BDAR mokymus:

„Programa parengta kiekvienam organizacijos darbuotojui, kad jis ir duomenų apsaugos pareigūnas lengvai susikalbėtų tarpusavyje ir sėkmingai kartu dirbtų.“

teigia Gabija Kuncytė, sertifikuota Mastrichto universiteto duomenų apsaugos pareigūnė ir BDAR ekspertė (ECPC-B DPO).

„Kaip ir kiekvienuose specializuotuose mokymuose, pagrindinė užduotis yra surasti balansą. Tinkamai taikomas BDAR yra priemonė, kuri padeda organizacijai pasiekti savo tikslų.“

– teigia Gediminas Sakalauskas, mokymų treneris.

Trumpai apie nuotolinius BDAR mokymus:

 • Storytelling’as: programoje yra daug smagių istorijų. Tai realūs pavyzdžiai, kurie nutiko Europos Sąjungoje ir Lietuvoje.
 • Skirtingos rolės: besimokantysis tas pačias situacijas mato ir analizuoja ne tik kaip darbuotojas, bet ir kaip duomenų subjektas, duomenų apsaugos pareigūnas ar net Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tarnautojas.
 • Mokymasis per asmeninę patirtį: geriausiai situacijas suprantame, kai jos nutinka mums patiems. Todėl, žinosite, kas realiai vyksta su Jūsų asmens duomenimis mokymosi metu.

MOKYMŲ HEROJAI

Viena iš pagrindinių programos herojų yra Sofija, kuri labai gerai žinojo savo teises ir mokėjo jomis naudotis. Ji pakeitė sporto klubą, įsigijo robotą dulkių siurblį el. parduotuvėje, jos nuotrauka atsidūrė visame pasaulyje.

Ar bus įdomu sužinoti, kurios organizacijos tinkamai elgėsi su Sofija pagal BDAR? O kurioms kilo labai daug iššūkių?

BDAR nuotoliniai mokymai

„Puikūs mokymai ir kol kas naudingiausi, kuriuose teko dalyvauti mūsų įmonės darbuotojams. Praktinės konkrečios situacijos, daugybė testų didina įsitraukimą – dalyvavę kolegos patvirtino, kad tokia mokymų forma skatino gilintis į pateikiamas situacijas bei mokymų medžiagą.

Nors kasmet ir dar šiemet organizavome kitus mokymus darbuotojams apie ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą bei asmens duomenų apsaugą mūsų bendrovėje, būtent po išklausytų Praeventi mokymų pastebiu didesnį kolegų susidomėjimą bei norą konsultuotis asmens duomenų apsaugos klausimais, todėl, manau, kad mokymų sumanytojams pavyko pasiekti tikslą padėti duomenų apsaugos pareigūnui ir darbuotojams susikalbėti.

Taip pat džiaugiamės papildoma paslauga – testų rezultatų analizė – kuri padeda suprasti kurioms asmens duomenų apsaugos sritims reikia skirti daugiau dėmesio, todėl jau žinome kokiomis temomis organizuosime tolimesnius mokymus bei konsultuosime darbuotojus. Ačiū dar kartą už mūsų darbuotojams suteiktą galimybę dalyvauti šiuose mokymuose.“

UAB „Litesko“

„Darbuotojai buvo maloniai nustebinti, kad mokymai tokia sudėtinga tema gali būti įdomūs, suprantami ir įtraukiantys. Medžiaga pateikta įvairiomis patraukliomis formomis su gyvenimiškais pavyzdžiais, kurie nutinka kasdien, o įgytos žinios įtvirtinamos testais.

Nors iš pradžių šiek tiek gąsdino mokymų trukmė, tačiau pabaigę šiuos mokymus, darbuotojai vienbalsiai tvirtino, kad tai buvo įdomiausi iki šiol jų turėti mokymai. Mokytis apie BDAR gali būti lengva, paprasta ir labai įdomu. Geriausios rekomendacijos!“

„Alma littera“ įmonių grupė

„Kas patiko – informacijos daug, bet ji pateikta įdomiai ir suprantamai, skaidrės aiškios, labai naudinga tai, kad informacija nuolat pakartojama, tai padėjo geriau įsiminti medžiagą. Mokymai tikrai labai naudingi ir pradedančiajam, ir jau pažengusiam BDAR specialistui.

Kas galėtų būti geriau – kai kurių klausimų formuluotės galėtų būti tikslesnės ir aiškesnės“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

„BDAR mokymai organizacijos darbuotojams buvo naudingi, išsamūs, informatyvūs. Mokymai vyko online, tad buvo galima pasirinkti mokymosi laiką ir greitį.“

AB, Amber Grid

„Sklandūs, itin aukštos kokybės ir lūkesčius pranokę mokymai. Teorija itin sumaniai ir įtraukiančiai suderinta su praktinėmis užduotimis iš kasdienių situacijų, tad mokymai naudingi tiek pirmą kartą su BDAR susidūrusiems asmenims, tiek jau pažengusiems specialistams.“

UAB EUROAPOTHECA

„Specializuoti „Praeventi“ mokymai apie asmens duomenų apsaugą (BDAR), kuriuos išklausė per 30 įmonės darbuotojų buvo puikiai organizuoti ir naudingi siekiant užtikrinti duomenų apsaugos politiką įmonėje, efektyviai bendradarbiauti su organizacijos duomenų apsaugos pareigūnu.

Mokymų metu žinios suteiktos aiškiai ir profesionaliai, mokymų formatas itin patrauklus dirbantiems: 10 valandų kursą kiekvienas dalyvis galėjo klausyti jam patogiu metu. Visi išklausę mokymus įgavo būtinas teorines žinias ir sertifikatus, mokomoji medžiaga pagrįsta aiškiais praktiniais patarimais. BDAR mokymų metu gavome kasdieniame darbe labai naudingos informacijos.“

UAB „Vlantana“

„Mokymų medžiaga yra labai informatyvi, liečianti aktualius ir kritinius duomenų tvarkymo veiklos kasdienius aspektus, kuriuos būtina įsisavinti, siekiant užtikrinti atitiktį ir kelti profesinį sąmoningumo lygį. Be to, mokymų informacijos pateikimas buvo pateiktas interaktyvia forma, pasitelkiant praktinius pavyzdžius, kas leido lengviau ją suprasti ir įsisąmoninti.

Taip pat išklausytos informacijos patikrinimas testavimo būdu „užtvirtino“ įgytas žinias. Atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos teisės kompleksiškumą, ne visada lengvai suprantama terminologiją ir sudėtingą reguliavimo dalyką bei su asmens duomenimis dirbančių skirtingų pozicijų darbuotojų normatyvų (taisyklių) suvokimo galimybes, pasirinktas mokymų formatas leido administracinio pobūdžio formuluotes ir reikalavimus suprantamai „nuleisti“ į taktinį vykdytojų/ taikytojų lygį.“

AB Vilniaus šilumos tinklai

„BDAR mokymai OAM komandai buvo labai naudingi. Iš visų kolegų išgirdome tik gerus atsiliepimus apie lengvai ir suprantamai pateiktą informaciją. Mokymai priminė, kad reikia „apsivalyti“ el. paštą, darbo vietą ir t.t.

Labai rekomenduojame ir kitoms įmonėms!“

Orion Asset Management, UAB

Labai modernus ir įdomus informacijos pateikimas. Dalyviai rekomenduoja kolegoms šiuos mokymus ir netgi prilygina juos tiesioginiams mokymams.

Žemės ūkio ministerija

Esame labai patenkinti Praeventi organizuotais mokymais – darbuotojai atsiliepė kaip apie labiausiai įsimintinus ir daugiausiai informacijos paliekančius mokymus, nes mokymų formatas yra išskirtinis ir pasiteisinęs.

Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Nuotolinės mokymų programos aprašymas

1 dalis. Asmens duomenų apsauga | 12 video | 7 bendri testai2021-04-13T09:35:00+02:00
 1. BDAR tikslai ir jo taikymas organizacijoje;
 2. Asmens duomenys: standartiniai ir jautrūs (specialių kategorijų) asmens duomenys;
 3. Asmens duomenų rūšys pagal tipą ir turinį;
 4. Asmens duomenys, kurie nėra saugomi;
 5. Asmens duomenų tvarkymas ir jo etapai: duomenų gavimas, darbas su jais ir naikinimas;
 6. Organizacijos elgesys, kai asmens duomenys gaunami aktyviai ir pasyviai;
 7. Duomenų subjektai ir jų informavimas.

Dalyviai išmoks

 • atskirti standartinius ir (ar) jautrius asmens duomenis;
 • kas yra duomenų tvarkymas organizacijoje;
 • kaip ir kada informuoti duomenų subjektus.

Programos 1-4 skyriai.

2 dalis. Atsakomybė ir bendrieji BDAR reikalavimai | 11 video | 3 bendri testai2021-04-13T09:36:07+02:00
 1. Atsakomybės rūšys pagal BDAR ir baudos;
 2. Darbuotojo ir organizacijos vadovo atsakomybe;
 3. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas ir incidentas;
 4. Duomenų apsaugos pareigūnas ir Valstybinė duomenų inspekcija;
 5. BDAR principai pagal pagrindinius duomenų tvarkymo etapus:
  1. Duomenų gavimo etapas ir BDAR principai;
  2. Darbo su duomenimis etapas ir BDAR principai;
  3. Duomenų naikinimo etapas ir BDAR principai.

Dalyviai išmoks

 • kokia atsakomybė taikoma už BDAR pažeidimus;
 • kaip ir kokie BDAR principai taikomi duomenų gavimo, darbo su jais ir naikinimo etape.

Programos 5-6 skyriai.

3 dalis. Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas | 8 video | 2 bendri testai2021-04-13T09:47:42+02:00
 1. Asmens duomenų valdytojas, tvarkytojas, subtvarkytojas;
 2. Valdytojo pareigos ir santykiai su kitomis organizacijomis;
 3. Tvarkytojo pareigos ir santykiai su valdytoju;
 4. Tvarkytojo ir subtvarkytojo santykis.

Dalyviai išmoks

 • kaip elgtis organizacijai, kuri yra duomenų valdytojas ar tvarkytojas, ar subtvarkytojas;
 • kuo ir kaip skiriasi visų šių organizacijų pareigos ir atsakomybė.

Programos 7 skyrius.

4 dalis. Asmens duomenų tvarkymo pagrindai | 10 video | 4 bendri testai2021-04-13T09:43:45+02:00

Tvarkymo pagrindai pagal organizacijas:

 1. Sutartis ar kitas sandoris su duomenų subjektu;
 2. Asmens (duomenų subjekto) sutikimas;
 3. Teisėtas interesas;
 4. Teisės aktais nustatytas įpareigojimas (teisinė prievolė) organizacijai;
 5. Gyvybiniai kitų žmonių ar asmens (duomenų subjekto) interesai;
 6. Viešasis interesas arba viešųjų valdžios funkcijų vykdymas.

Dalyviai išmoks

 • kokius tvarkymo pagrindus naudoja privataus ir NVO sektoriaus organizacijos;
 • kokius pagrindus naudoja viešojo sektoriaus organizacijos ir valdžios įstaigos;
 • kokie yra „saugiausi“ duomenų tvarkymo pagrindai;
 • ką daryti, kai reikia pasirinkti vienus ar kitus tvarkymo pagrindus.

Programos 8 skyrius.

5 dalis. Asmens duomenų tvarkymo ypatumai | 3 video | 2 bendri testai2021-04-13T09:46:33+02:00
 1. Jautrių asmens duomenų tvarkymas; 
 2. Vaikų duomenų tvarkymas; 
 3. Automatizuotas duomenų tvarkymas; 
 4. Duomenų perdavimas už ES ribų.

Dalyviai išmoks

 • kuo yra ypatingas jautrių bei vaikų asmens duomenų tvarkymas;
 • kokie yra automatizuoto duomenų tvarkymo būdai.

Programos 9 skyrius.

Trukmė ir sertifikatas2021-04-13T09:52:12+02:00

Kiek užtruksite?

Tai priklauso nuo Jūsų. Vidutinė trukmė yra apie 10 val. Kiekvienos mokymo dalies įžangoje matysite savo mokymosi progresą.

Sertifikatas

 • Programą turėsite išeiti iki nustatyto termino.
 • Nespėjus – kurso tęsti nebeturėsite galimybės bei nebus suformuotas kurso baigimą liudijantis pažymėjimas.
 • Baigus mokymus – automatiškai susiformuos pažymėjimas, kurį galėsite atsisiųsti į savo kompiuterį.
0
Mokymosi trukmė (val.)
0
Vaizdo medžiaga (val.)
0
Užduočių laikas (val.)
0
Teorija ir pavyzdžiai (val.)
2024-03-03T16:03:35+02:002021-04-03|Categories: BDAR|Tags: , , |

Pasidalinkite

Go to Top