1. Asmens duomenų valdytojas, tvarkytojas, subtvarkytojas;
  2. Valdytojo pareigos ir santykiai su kitomis organizacijomis;
  3. Tvarkytojo pareigos ir santykiai su valdytoju;
  4. Tvarkytojo ir subtvarkytojo santykis.

Dalyviai išmoks

  • kaip elgtis organizacijai, kuri yra duomenų valdytojas ar tvarkytojas, ar subtvarkytojas;
  • kuo ir kaip skiriasi visų šių organizacijų pareigos ir atsakomybė.

Programos 7 skyrius.