1. Atsakomybės rūšys pagal BDAR ir baudos;
 2. Darbuotojo ir organizacijos vadovo atsakomybe;
 3. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas ir incidentas;
 4. Duomenų apsaugos pareigūnas ir Valstybinė duomenų inspekcija;
 5. BDAR principai pagal pagrindinius duomenų tvarkymo etapus:
  1. Duomenų gavimo etapas ir BDAR principai;
  2. Darbo su duomenimis etapas ir BDAR principai;
  3. Duomenų naikinimo etapas ir BDAR principai.

Dalyviai išmoks

 • kokia atsakomybė taikoma už BDAR pažeidimus;
 • kaip ir kokie BDAR principai taikomi duomenų gavimo, darbo su jais ir naikinimo etape.

Programos 5-6 skyriai.