1. BDAR tikslai ir jo taikymas organizacijoje;
  2. Asmens duomenys: standartiniai ir jautrūs (specialių kategorijų) asmens duomenys;
  3. Asmens duomenų rūšys pagal tipą ir turinį;
  4. Asmens duomenys, kurie nėra saugomi;
  5. Asmens duomenų tvarkymas ir jo etapai: duomenų gavimas, darbas su jais ir naikinimas;
  6. Organizacijos elgesys, kai asmens duomenys gaunami aktyviai ir pasyviai;
  7. Duomenų subjektai ir jų informavimas.

Dalyviai išmoks

  • atskirti standartinius ir (ar) jautrius asmens duomenis;
  • kas yra duomenų tvarkymas organizacijoje;
  • kaip ir kada informuoti duomenų subjektus.

Programos 1-4 skyriai.