Jei netgi po to, kai aptarsite viską su mumis, Jums liks neatsakytų klausimų, bet kada galite kreiptis su pranešimu (ar skundu) dėl Jūsų asmens duomenų, į nacionalinę priežiūros instituciją. Jos kontaktai:

Pavadinimas:
Adresas:
Telefonas:
El. paštas:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
L. Sapiegos g. 17, Vilnius
+370 5 271 28 04
ada@ada.lt

Valtybinės duomenų apsaugos inspekcijos intereneto svetinėje taip pat galite rasti ir skundo formas – https://vdai.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/skundu-nagrinejimas bei detaliai susipažinti su Jūsų skundo nagrinėjimo tvarka bei terminais.