Įstatymo taikymas

Žinodami tai, išsiaiškinsite ar Įstatymas Jums yra taikomas visa apimtimi ar tik iš dalies. Tai tiesiogiai susiję su Jums taikoma atsakomybe dėl interesų deklaravimo, nusišalinimo, dovanų gavimo ir pan.

Taigi, 4 kategorijos tai:

  1. Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys (Įstatymo 2 straipsnio 5 dalis). Jiems Įstatymas taikomas visa apimtimi.
  2. Kiti deklaruojantieji (Įstatymo 4 straipsnio 3 dalis):
    Asmenys, dalyvaujantys pirkimų procedūrose
    Asmenys, einantys kitas pareigas.
    Kitiems deklaruojantiesiems Įstatymas yra taikomas iš dalies, t.y. Įstatymo II skirsnio (interesų deklaravimas), 11 straipsnio (interesų valdymas) ir 13 straipsnio (dovanų teikimo ir gavimo apribojimai) nuostatos.
  3. Kandidatai į politikų pareigas (Įstatymo 5 straipsnio 4 dalis). Jiems Įstatymas yra taikomas iš dalies, t.y. Įstatymo II skirsnio (interesų deklaravimas) nuostatos.
  4. Pretendentai (Įstatymo 5 straipsnio 3 dalis). Jiems Įstatymas yra taikomas iš dalies, t.y. Įstatymo II skirsnis (interesų deklaravimas) nuostatos.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys | 1 kategorija (pilnai)

Įstatymas taikomas visa apimtimi: Privačių interesų deklaravimas (II skirsnis); Deklaruojančių asmenų pareigos ir jiems taikomi apribojimai (III skirsnis): Deklaruojančio asmens pareiga nusišalinti (11 straipsnis); Teisės atstovauti apribojimai (12 straipsnis);  Dovanų ar paslaugų priėmimo apribojimai (13 straipsnis);  Pareiga raštu informuoti apie susitarimą (14 straipsnis).  Deklaruojančių asmenų pareigos ir jiems taikomi apribojimai (IV skirsnis): Apribojimai dirbti

2021-01-04T09:39:52+02:002021-01-01|Categories: |
Go to Top