Kitiems deklaruojantiesiems Įstatymas yra taikomas iš dalies:

  • Privačių interesų deklaravimas (II skirsnis);
  • Deklaruojančių asmenų pareigos ir jiems taikomi apribojimai (III skirsnis):
    • Deklaruojančio asmens pareiga nusišalinti (11 straipsnis);
    • Dovanų ar paslaugų priėmimo apribojimai (13 straipsnis).