Įstatymas taikomas visa apimtimi:

 • Privačių interesų deklaravimas (II skirsnis);
 • Deklaruojančių asmenų pareigos ir jiems taikomi apribojimai (III skirsnis):
  • Deklaruojančio asmens pareiga nusišalinti (11 straipsnis);
  • Teisės atstovauti apribojimai (12 straipsnis); 
  • Dovanų ar paslaugų priėmimo apribojimai (13 straipsnis); 
  • Pareiga raštu informuoti apie susitarimą (14 straipsnis). 
 • Deklaruojančių asmenų pareigos ir jiems taikomi apribojimai (IV skirsnis):
  • Apribojimai dirbti (15 straipsnis); 
  • Apribojimai sudaryti sandorius ar naudotis individualiomis lengvatomis (16 straipsnis); 
  • Atstovavimo apribojimai (17 straipsnis).