Jiems Įstatymas yra taikomas iš dalies, t.y. Įstatymo II skirsnio (interesų deklaravimas) nuostatos.