Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti šiuos duomenis:

savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę (darbovietes) ir pareigas (statusą), dėl kurių privalo deklaruoti privačius interesus, taip pat kitas darbovietes ir (ar) einamas pareigas (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Duomenys nurodomi:

1 deklaravimo etape „Mano ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenys“
2 deklaravimo etape „Mano darbovietės“