1. Interesai atskleidžiami visuomet

Interesai atskleidžiami visuomet | (1 grupė)

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti šiuos duomenis:

  1. Savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę (darbovietes) ir pareigas (statusą), dėl kurių privalo deklaruoti privačius interesus, taip pat kitas darbovietes ir (ar) einamas pareigas (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas)
  2. Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio vardą, pavardę, asmens kodą bei darbovietes ir (ar) einamas pareigas (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas);
  3. Duomenis apie juridinius asmenis, kuriuose jo, jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio turimų akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

Konkurencijos įstatymo 3 straipsnyje apibrėžta, kad Lemiama įtaka – padėtis, kai kontroliuojantis asmuo įgyvendina ar turi galimybę įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos, valdymo organų sprendimų ar personalo sudėties.

Deklaruojančiojo ir (ar) antrosios pusės dalyvavimas juridiniuose asmenyse (3 taisyklė)

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti šiuos duomenis: duomenis apie juridinius asmenis, kuriuose jo, jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio turimų akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Konkurencijos įstatymo 3

2021-01-04T10:57:36+02:002021-01-03|Categories: |

Antrosios pusės darbovietė (2 taisyklė)

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti šiuos duomenis: sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vardą, pavardę, asmens kodą bei darbovietes ir (ar) einamas pareigas (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Duomenys nurodomi: 1 deklaravimo etape „Mano ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenys“ 3 deklaravimo etape „Sutuoktinio darbovietės“

2021-01-04T10:56:58+02:002021-01-03|Categories: |

Deklaruojančiojo darbovietė (1 taisyklė)

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti šiuos duomenis: savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę (darbovietes) ir pareigas (statusą), dėl kurių privalo deklaruoti privačius interesus, taip pat kitas darbovietes ir (ar) einamas pareigas (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Duomenys nurodomi: 1 deklaravimo etape „Mano ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenys“ 2 deklaravimo etape „Mano

2021-01-04T10:55:19+02:002021-01-03|Categories: |
Go to Top