Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti šiuos duomenis:

sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vardą, pavardę, asmens kodą bei darbovietes ir (ar) einamas pareigas (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

Duomenys nurodomi:

1 deklaravimo etape „Mano ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenys“
3 deklaravimo etape „Sutuoktinio darbovietės“