PINREG (3 grupės)

Interesų derinimo įstatyme numatytos 4 asmenų kategorijos, kurios privačių interesų registre (PINREG) yra sugrupuotos į 3 grupes.

Jos sugrupuotos pagal privačių interesų deklaravimo priežastį. Tai:

  1. Einamos pareigos viešajame sektoriuje ir (ar) dalyvavimas pirkimų procedūrose (Įstatymo 2 straipsnio 5 dalis ir (ar) Įstatymo 4 straipsnio 3 dalis).
  2. Kandidatuojama rinkimuose (Įstatymo 5 straipsnio 4 dalis)
  3. Pretenduojama dirbti valstybinėje tarnyboje (Įstatymo 5 straipsnio 3 dalis).

Pareigos viešajame sektoriuje ir (ar) dalyvavimas pirkimų procedūrose | 1 grupė

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys (1 kategorija pagal Įstatymą): Valstybės politikai Valstybės pareigūnai Valstybės tarnautojai Teisėjai Žvalgybos pareigūnai bei profesinės karo tarnybos kariai Valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų ir šių juridinių asmenų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai Viešųjų įstaigų, kurių bent vienas iš steigėjų, dalininkų yra valstybė ar savivaldybė (savivaldybės), ir jų struktūrinių

2021-01-04T09:45:57+02:002021-01-01|Categories: |

Pretendentai | 3 grupė

Asmenys, pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje (1 kategorija):  Valstybės pareigūnai Valstybės tarnautojai Teisėjai Žvalgybos pareigūnai bei profesinės karo tarnybos kariai Valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų ir šių juridinių asmenų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai Viešųjų įstaigų, kurių bent vienas iš steigėjų, dalininkų yra valstybė ar savivaldybė (savivaldybės), ir jų struktūrinių padalinių vadovai ir

2021-01-04T09:51:28+02:002021-01-01|Categories: |
Go to Top