Asmenys, kandidatuojantys į (3 kategorija pagal Įstatymą):

  1. Seimo nario,
  2. Respublikos Prezidento,
  3. Europos Parlamento nario,
  4. Savivaldybės tarybos nario pareigas.