Asmenys, pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje (1 kategorija): 

 1. Valstybės pareigūnai
 2. Valstybės tarnautojai
 3. Teisėjai
 4. Žvalgybos pareigūnai bei profesinės karo tarnybos kariai
 5. Valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų ir šių juridinių asmenų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai
 6. Viešųjų įstaigų, kurių bent vienas iš steigėjų, dalininkų yra valstybė ar savivaldybė (savivaldybės), ir jų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai
 7. Lietuvos banko darbuotojai, turintys viešojo administravimo įgaliojimus
 8. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei (savivaldybėms), vadovai ir vadovų pavaduotojai
  Taip pat šių bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių vadovai ir vadovų pavaduotojai
 9. Kiti asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus.