Deklaravimo etapai PINREG

Privačių interesų deklaracija pildoma ir teikiama elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (PINREG).

6 deklaravimo etapas: „Kiti duomenys“

Interesai atskleidžiami esant tikėtinai ar realiai interesų konflikto situacijai | (2 grupė) Šioje dalyje nurodomi privatūs interesai, egzistuojantys ar galintys atsirasti dėl deklaruojančio asmens, jam artimo asmens ar kito asmens arba dėl su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Tai yra kiti duomenys, dėl kurių deklaruojančiajam

2021-01-04T11:20:44+02:002021-01-03|Categories: |

5 deklaravimo etapas: „Ryšiai sudarius sandorius“

Interesai atskleidžiami esant tikėtinai ar realiai interesų konflikto situacijai | (2 grupė) Šioje dalyje nurodomi privatūs interesai, egzistuojantys ar galintys atsirasti dėl deklaruojančiojo ar (ir) jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius. Deklaracijoje pateikiama informacija apie sandorius, sudarytus

2021-01-04T11:19:20+02:002021-01-03|Categories: |

4 deklaravimo etapas: „Ryšiai su juridiniais asmenimis“

Šioje dalyje nurodoma: Interesai atskleidžiami visuomet | (1 grupė): duomenys apie juridinius asmenis, kuriuose deklaruojančio asmens, jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio turimų akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

2021-01-11T08:17:41+02:002021-01-03|Categories: |

3 deklaravimo etapas: „Sutuoktinio darbovietės“

Interesai atskleidžiami visuomet | (1 grupė) Šioje dalyje nurodomos deklaruojančiojo asmens sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietės ir (ar) einamos pareigos (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Terminas | 30 kalendorinių dienų  Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

2021-01-04T11:10:58+02:002021-01-03|Categories: |

2 deklaravimo etapas: „Mano darbovietės“

Interesai atskleidžiami visuomet | (1 grupė) Šioje dalyje nurodomos deklaruojančiojo asmens darbovietės ir pareigos (statusas), dėl kurių jam privalu deklaruoti privačius interesus, taip pat kitos darbovietės ir (ar) einamos pareigos (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Terminas | 30 kalendorinių dienų  Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne

2021-01-04T11:12:19+02:002021-01-03|Categories: |

1 deklaravimo etapas: „Mano ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenys“

Interesai atskleidžiami visuomet | (1 grupė) Šioje dalyje nurodomi bendrieji deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas) (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai).  Terminas | 30 kalendorinių dienų  Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių

2021-01-04T11:11:59+02:002021-01-03|Categories: |
Go to Top