Interesai atskleidžiami visuomet | (1 grupė)

Šioje dalyje nurodomi bendrieji deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas) (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai)

Terminas | 30 kalendorinių dienų 

Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Kieno duomenys pildomi:

  • Deklaruojančiojo; ir (ar)
  • Antrosios pusės (sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio).