Interesai atskleidžiami esant tikėtinai ar realiai interesų konflikto situacijai | (2 grupė)

Šioje dalyje nurodomi privatūs interesai, egzistuojantys ar galintys atsirasti dėl deklaruojančio asmens, jam artimo asmens ar kito asmens arba dėl su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

Tai yra kiti duomenys, dėl kurių deklaruojančiajam asmeniui gali kilti interesų konfliktas ir kurių nurodyti kitose deklaracijos dalyse nebuvo galima.

Terminas | 30 kalendorinių dienų 

Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Kieno duomenys pildomi:

  • Deklaruojančiojo;
  • Antrosios pusės (sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio);
  • Artimo asmens;
  • Kito asmens, t.y. fizinio ar juridinio asmens.