Interesų konfliktas

Interesų konfliktas

Situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 2 dalis. Nuoroda.

Interesų konfliktų situacijos:

Tikėtina interesų konflikto situacija yra tada, kai deklaruojančiajam pagal jo pareigas gali tekti spręsti klausimus, susijusius su jo privačiu interesu.

Reali  situacija yra tada, kai deklaruojantysis turi atlikti ar jau atlieka pareigas, kurių metu turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą (-us), kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

Visa eilė mažų žingsnelių, kaip saugoti aplinką

Į nuotolinius Praeventi mokymus nereikia važiuoti ir tokiu būdu saugojate aplinką 2020-02-02 norėjosi parašyti straipsnį ir pakomentuoti viešumoje vykstančias diskusijas apie interesų konflikto valdymo ar dovanų teikimo ir gavimo dalykus. Norėjosi, bet nerašysiu, nes tam yra paprasta priežastis. Politikos formuotojai, politologai, ekspertai ar net organizacijų vadovai tiesiog naturaliai turi pereiti vienus ar kitus procesus, kad

2020-02-23T09:38:05+02:002020-02-04|Categories: Apie Praeventi|Tags: |
Go to Top