2. Interesai atskleidžiami interesų konflikto situacijoje

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius (reali interesų konflikto situacija) ar galinčius atsirasti (tikėtina interesų konflikto situacija):

  1. Dėl to, kad jis ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis. Šiuo atveju deklaracijoje pateikiama informacija:
    apie šio juridinio asmens dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose arba
    Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba
    Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, įgyvendinamuose institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, arba jai pavaldžios institucijos ar įstaigos (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punktas).
  2. Dėl jo, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius. Deklaracijoje pateikiama informacija apie sandorius, sudarytus per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punktas);
  3. Dėl jo ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punktas);
  4. Dėl jam artimo asmens ar kito asmens arba dėl su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

Deklaruojančiojo, artimo ir (ar) kitos asmens (7 taisyklė)

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius (reali interesų konflikto situacija) ar galinčius atsirasti (tikėtina interesų konflikto situacija): dėl jam artimo asmens ar kito asmens arba dėl su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Artimi asmenys – deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota

Deklaruojančiojo ir (ar) artimo asmens narsytės juridiniuose asmenyse (6 taisyklė)

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius (reali interesų konflikto situacija) ar galinčius atsirasti (tikėtina interesų konflikto situacija): dėl jo ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Artimi asmenys – deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris,

Deklaruojančiojo ir (ar) antrosios pusės sandoriai su asmenimis (5 taisyklė)

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius (reali interesų konflikto situacija) ar galinčius atsirasti (tikėtina interesų konflikto situacija): dėl jo, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius. Deklaracijoje pateikiama informacija apie sandorius, sudarytus per 12 mėnesių iki

Deklaruojančiojo ir (ar) artimo asmens dalyvavimas juridiniuose asmenyse (4 taisyklė)

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius (reali interesų konflikto situacija) ar galinčius atsirasti (tikėtina interesų konflikto situacija): dėl to, kad jis ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis. Šiuo atveju deklaracijoje pateikiama informacija apie šio juridinio asmens: dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose; arba Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo; arba

Go to Top