Asmens duomenys turi būti saugomi: Europoje ar kitose vietose, kuriose užtikrinamas atitinkamas asmens duomenų apsaugos lygis.