Organizacija jai perduotus Predicto asmens duomenų perdavimas ir naudojimas: (a) besimokančiųjų įgytam žinių lygiui apie BDAR įvertinti; (b) priimti vidinius sprendimus dėl tolesnių organizacijos veiksmų BDAR srityje: specializuotų mokymų, savęs auditų, specializuotų konsultacijų ir viso, kito, kas gali būti būtina organizacijos BDAR atitikčiai užtikrinti.

Duomenų tvarkymas taip pat apima ir duomenų naikinimą. Organizacija privalo sunaikinti jai Predicto, kaip valdytojo, sukurtus ir perduotus asmens duomenis Organizacijos vidaus dokumentuose nustatyta tvarka bei terminais, bet ne vėliau kaip po 1 metų nuo šių duomenų gavimo iš Predicto dienos.