Predicto besimokančiųjų asmens duomenis organizacijai perduoda šiuo formatu: visos organizacijos mokymosi įvertinimą (pvz. testų atsakymus) ir bendrą mokymosi rezultatų ataskaitą persiunčiant nurodytu el. paštu slaptažodžiu apsaugotame ar šifruotame faile.
Failo slaptažodis perduodamas telefonu ar kitu tarpusavyje suderintu būdu.