Predicto besimokančiųjų asmens duomenų tvarkymui gali pasitelkti subtvarkytoją (-us), kurie teikia visą ar dalį pagal mokymo paslaugų sutartį teikiamų paslaugų. Susipažinimas su šiuo privatumo pranešimu prilyginamas ir reiškia organizacijos leidimą Predicto pasitelkti konkretų (-čius) subtvarkytoją (-us), išvardintus Praeventi privatumo pranešime.

Organizacija jai Predicto perduotų asmens duomenų tvarkymui gali pasitelkti subtvarkytoją (-us) gaudama Predicto leidimą konkrečiam subtvarkytojui (-ams).