Predicto perduodami organizacijai tvarkyti besimokančiųjų asmens duomenys yra šie standartiniai asmens duomenys: visos organizacijos mokymosi įvertinimas (pvz. testų atsakymai) ir bendra visos organizacijos mokymosi rezultatų ataskaita.