Predicto perduodami organizacijai tvarkyti asmens duomenys yra susiję su šiomis duomenų subjektų kategorijomis: organizacijos darbuotojais ar kitai besimokančiaisias.