Organizacija vykdo toliau nurodytą duomenų tvarkymo veiklą: besimokančiųjų asmens duomenis organizacija iš Predicto gauna ir tvarko siekdama įvertinti darbuotojų nuotolinių mokymų (pvz., „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Asmens duomenų apsauga“) rezultatus ir pritaikyti juos savo organizacijos veikloje užsitikrinant BDAR atitiktį organizacijoje.