Jūsų teisės pagal BDAR

Ką ji reiškia?

1. Teisė būti informuotam

Jūs turite teisę, būti aiškiai ir skaidriai informuotas apie tai, ką Predicto daro su Jūsų asmens duomenimis.

Ar ji su jais elgiasi taip, kaip yra pažadėjusi, t.y. pagal mokymų paslaugų sutartį ar užsakymą.

2. Teisė, gauti savo asmens informaciją

Jūs turite teisę, prašyti Predicto nemokamai pateikti turimų Jūsų asmens duomenų kopiją.

3. Teisė, pataisyti arba patikslinti savo informaciją

Jūs turite teisę, prašyti Predicto pataisyti arba patikslinti Jūsų asmens duomenis, kurie Jūs manote yra netikslūs ar neteisingi.

Jūs taip pat turite teisę, prašyti Predicto ištrinti netikslią arba neteisingą informaciją apie Jus.

4. Teisė, prašyti ištrinti Jūsų informaciją

Jūs turite teisę, prašyti Predicto ištrinti Jūsų asmens duomenis.

Atkreipiame dėmesį, kad ši teisė negalioja dėl asmens duomenų, kuriuose Predicto privalo saugoti pagal teisės aktų reikalavimus, kaip nurodyta aukščiau šiame Privatumo pranešime.

5. Teisė, reikalauti apriboti savo duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę, prašyti Praeventi apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Atkreipiame dėmesį, kad šia teise negalite pasinaudoti dėl savo asmens duomenų, kuriuos Praeventi privalo saugoti pagal teisės aktų reikalavimus, kaip nurodyta aukščiau šiame Privatumo pranešime.

Pvz., dėl VŠĮ “Praeventi”, kaip Lietuvos Respublikoje veikiančiam juridiniam asmeniui, taikomų privalomų buhalterinės apskaitos reikalavimų.

6. Teisė, prašyti perkelti arba atiduoti savo asmens duomenis tiesiai Jums ar Jūsų nurodytai kitai organizacijai

Jūs turite teisę, prašyti Predicto atiduoti savo asmens duomenis tiesiai Jums ar Jūsų nurodytai kitai organizacijai.

Atkreipiame dėmesį, kad pastaruoju atveju, savo prašyme turite Predicto tiksliai nurodyti tokios organizacijos (ar organizacijų) kontaktus, išvardinti, kokius būtent savo asmens duomenis norite perkelti bei kokiu formatu (el. paštu ar kita forma) norite, kad jie būtų perduoti.

7. Teisė, prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui

Jūs turite teisę, prašyti Predicto, kad ši nutrauktų Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju Predicto gali atsisakyti suteikti Jums užsakytą mokymų paslaugą, jei konkretūs duomenys yra būtini paslaugos suteikimui. Pvz., tam, kad išrašyti mokymų sertifikatą.

Taip pat šia teise negalite pasinaudoti dėl savo asmens duomenų, kuriuos Predicto privalo tvarkyti pagal teisės aktų reikalavimus, kaip nurodyta aukščiau šiame Privatumo pranešime. Pvz. buhalterinės apskaitos ar mokesčių tikslais.

8. Teisė, prieštarauti dėl automatizuoto sprendimų priėmimo

Jūs turite teisę, prašyti Predicto, kad ši netvarkytų Jūsų duomenų tik visiškai automatizuotu būdu. T.y., kad sprendimus dėl Jūsų asmens duomenų priimtų ne tik kompiuterinė programą, o sprendimų priėmime dalyvautų ir Praeventi darbuotojas.

Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju Predicto gali atsisakyti suteikti Jums užsakytą mokymų paslaugą, jei automatizuotas sprendimų priėmimas yra būtinas paslaugos suteikimui. Pvz., mokymų sertifikatą visiškai automatizuotu būdu sukuria Predicto naudojama nuotolinių mokymų sistema.