Asmens duomenų rūšys:

Saugojimo terminai, po kurių duomenys bus ištrinti:

Jūsų asmens duomenys:
1. Jūsų unikalus prisijungimo prie nuotolinės mokymų programos vardas;
2. Jūsų unikalus prisijungimo prie nuotolinės mokymų programos slaptažodis;
3. Jūsų el. pašto adresas;
4. Laiko zona, kurioje Jūs esate;
5. Jūsų prisijungimo prie nuotolinės mokymų sistemos duomenys (pvz. datos, kada pradėjote ir baigėte mokymus).

Šie Jūsų asmens duomenys saugomi mokymų metu ir sunaikinami iš karto pasibaigus Jūsų organizacijos ar Jūsų, kaip fizinio asmens, mokymams, bet ne vėliau kaip per 2 kalendorines savaites.

Duomenys ištrinami iš dalies automatizuotu būdu.

Jūsų asmens duomenys, naudojami mokymų sertifikato kopijai išduoti:
1. Jūsų vardas, pavardė;
2. Jūsų mokymų rezultatai;
3. Jūsų unikalus mokymų sertifikato numeris;
4. Jūsų mokymų sertifikato galiojimo laikas;
5. Datos, kada pradėjote ir užbaigėte mokymus.

Šie Jūsų asmens duomenys saugomi 1 kalendorinius metus po Jūsų mokymų pabaigos ir sunaikinami nedelsiant šiam terminui pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 2 kalendorines savaites.

Duomenys ištrinami iš dalies automatizuotu būdu.

Jūsų asmens duomenys, naudojami tiesioginei reklamai:
1. Jūsų vardas, pavardė;
2. Jūsų el. pašto adresas.

Šie Jūsų asmens duomenys saugomi kol galioja Jūsų duotas asmens sutikimas ir sunkainami nedelsiant pasibaigus jo galiojimui (jį atšaukus), bet ne vėliau kaip per 2 kalendorines savaites.

Duomenys ištrinami iš dalies automatizuotu būdu.

Jūsų asmens duomenys, naudojami, kai naudojatės:
1. Jūsų IP adresas ir interneto naršyklė;
2. Interneto puslapis, kuriame Jūs lankėtės, prieš įeidami į Predicto interneto svetainę
3. Jūsų paieškos Predicto interneto svetainėje;
4. Kiti prisijungimo prie Predicto interneto svetainės duomenys.

Jūsų asmens duomenys, kuriuos Predicto bei Praeventi interneto svetainėje surenka būtinieji “slapukai” saugomi 1 kalendorinius metus, ir pasibaigus šiam terminui ištrinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 kalendorines savaites.

Jūsų asmens duomenys, kuriuos Predicto bei Praeventi interneto svetainėje surenka rinkodaros “slapukai” saugomi 179 dienas, ir pasibaigus šiam terminui ištrinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 kalendorines savaites.

Jūsų asmens duomenys, kuriuos Predicto bei Praeventi interneto svetainėje surenka statistiniai “slapukai” saugomi 2 metus ir 1 dieną, ir pasibaigus šiam terminui ištrinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 kalendorines savaites.

Duomenys ištrinami automatizuotu būdu.

Jūsų asmens sutikimas ir jame esantys Jūsų asmens duomenys (kai davėte savo sutikimą dėl Predicto tiesioginės reklamos)

Asmens sutikimas saugomas 1 metus po jo galiojimo (atšaukimo) pabaigos ir tada nedelsiant sunaikinamas, bet ne vėliau kaip per 2 kalendorines savaites.

Duomenys ištrinami iš dalies automatizuotu būdu.

Sąskaitoje-faktūroje arba PVM sąskaitoje-faktūroje pagal teisės aktus privalomai nurodomi asmens duomenys, taip pat pagal teisės aktus su tokia sąskaita-faktūra privalomai saugomuose dokumentuose, patvirtinančiuose paslaugos suteikimo faktą (pvz. paslaugų priėmimo-perdavimo aktuose, sutartyse, užsakymuose ir jų prieduose), esantys Jūsų asmens duomenys:
1. Jūsų vardas,
2. Jūsų pavardė,
3. gyvenamosios vietos adresas (Jūsų, kaip fizinio asmens, mokymų užsakyme).

Asmens sutikimas saugomas 1 metus po jo galiojimo (atšaukimo) pabaigos ir tada nedelsiant sunaikinamas, bet ne vėliau kaip per 2 kalendorines savaites.

Duomenys ištrinami iš dalies automatizuotu būdu.

Nuasmeninta statistinė informacija (pvz. kiek žmonių mokėsi pagal konkrečią Predicto mokymų programą).

Ši informacija yra saugoma neribotą laiką.