Nuotolinio mokymo programa: „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Asmens duomenų apsauga“

Home » Nuotolinio mokymo programa: „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Asmens duomenų apsauga“

Nuotolinio mokymo programa: „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Asmens duomenų apsauga“

Pristatome naują nuotolinių mokymų programą, kurioje asmens duomenų apsaugos galima mokytis lengvai ir paprastai.

Autorių mintys:

„Programa parengta kiekvienam organizacijos darbuotojui, kad jis ir duomenų apsaugos pareigūnas lengvai susikalbėtų tarpusavyje ir sėkmingai kartu dirbtų.“

teigia Gabija Kuncytė, sertifikuota Mastrichto universiteto duomenų apsaugos pareigūnė ir BDAR ekspertė (ECPC-B DPO).

„Kaip ir kiekvienuose specializuotuose mokymuose, pagrindinė užduotis yra surasti balansą. Tinkamai taikomas BDAR yra priemonė, kuri padeda organizacijai pasiekti savo tikslų.“

– teigia Gediminas Sakalauskas, mokymų treneris.

Trumpai apie nuotolinius BDAR mokymus:

 • Storytelling’as: programoje yra daug smagių istorijų. Tai realūs pavyzdžiai, kurie nutiko Europos Sąjungoje ir Lietuvoje.
 • Skirtingos rolės: besimokantysis tas pačias situacijas mato ir analizuoja ne tik kaip darbuotojas, bet ir kaip duomenų subjektas, duomenų apsaugos pareigūnas ar net Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tarnautojas.
 • Mokymasis per asmeninę patirtį: geriausiai situacijas suprantame, kai jos nutinka mums patiems. Todėl, žinosite, kas realiai vyksta su Jūsų asmens duomenimis mokymosi metu.

MOKYMŲ HEROJAI

Viena iš pagrindinių programos herojų yra Sofija, kuri labai gerai žinojo savo teises ir mokėjo jomis naudotis. Ji pakeitė sporto klubą, įsigijo robotą dulkių siurblį el. parduotuvėje, jos nuotrauka atsidūrė visame pasaulyje.

Ar bus įdomu sužinoti, kurios organizacijos tinkamai elgėsi su Sofija pagal BDAR? O kurioms kilo labai daug iššūkių?

BDAR nuotoliniai mokymai

Nuotolinės mokymų programos aprašymas

1 dalis. Asmens duomenų apsauga | 12 video | 7 bendri testai2021-04-13T09:35:00+02:00
 1. BDAR tikslai ir jo taikymas organizacijoje;
 2. Asmens duomenys: standartiniai ir jautrūs (specialių kategorijų) asmens duomenys;
 3. Asmens duomenų rūšys pagal tipą ir turinį;
 4. Asmens duomenys, kurie nėra saugomi;
 5. Asmens duomenų tvarkymas ir jo etapai: duomenų gavimas, darbas su jais ir naikinimas;
 6. Organizacijos elgesys, kai asmens duomenys gaunami aktyviai ir pasyviai;
 7. Duomenų subjektai ir jų informavimas.

Dalyviai išmoks

 • atskirti standartinius ir (ar) jautrius asmens duomenis;
 • kas yra duomenų tvarkymas organizacijoje;
 • kaip ir kada informuoti duomenų subjektus.

Programos 1-4 skyriai.

2 dalis. Atsakomybė ir bendrieji BDAR reikalavimai | 11 video | 3 bendri testai2021-04-13T09:36:07+02:00
 1. Atsakomybės rūšys pagal BDAR ir baudos;
 2. Darbuotojo ir organizacijos vadovo atsakomybe;
 3. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas ir incidentas;
 4. Duomenų apsaugos pareigūnas ir Valstybinė duomenų inspekcija;
 5. BDAR principai pagal pagrindinius duomenų tvarkymo etapus:
  1. Duomenų gavimo etapas ir BDAR principai;
  2. Darbo su duomenimis etapas ir BDAR principai;
  3. Duomenų naikinimo etapas ir BDAR principai.

Dalyviai išmoks

 • kokia atsakomybė taikoma už BDAR pažeidimus;
 • kaip ir kokie BDAR principai taikomi duomenų gavimo, darbo su jais ir naikinimo etape.

Programos 5-6 skyriai.

3 dalis. Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas | 8 video | 2 bendri testai2021-04-13T09:47:42+02:00
 1. Asmens duomenų valdytojas, tvarkytojas, subtvarkytojas;
 2. Valdytojo pareigos ir santykiai su kitomis organizacijomis;
 3. Tvarkytojo pareigos ir santykiai su valdytoju;
 4. Tvarkytojo ir subtvarkytojo santykis.

Dalyviai išmoks

 • kaip elgtis organizacijai, kuri yra duomenų valdytojas ar tvarkytojas, ar subtvarkytojas;
 • kuo ir kaip skiriasi visų šių organizacijų pareigos ir atsakomybė.

Programos 7 skyrius.

4 dalis. Asmens duomenų tvarkymo pagrindai | 10 video | 4 bendri testai2021-04-13T09:43:45+02:00

Tvarkymo pagrindai pagal organizacijas:

 1. Sutartis ar kitas sandoris su duomenų subjektu;
 2. Asmens (duomenų subjekto) sutikimas;
 3. Teisėtas interesas;
 4. Teisės aktais nustatytas įpareigojimas (teisinė prievolė) organizacijai;
 5. Gyvybiniai kitų žmonių ar asmens (duomenų subjekto) interesai;
 6. Viešasis interesas arba viešųjų valdžios funkcijų vykdymas.

Dalyviai išmoks

 • kokius tvarkymo pagrindus naudoja privataus ir NVO sektoriaus organizacijos;
 • kokius pagrindus naudoja viešojo sektoriaus organizacijos ir valdžios įstaigos;
 • kokie yra „saugiausi“ duomenų tvarkymo pagrindai;
 • ką daryti, kai reikia pasirinkti vienus ar kitus tvarkymo pagrindus.

Programos 8 skyrius.

5 dalis. Asmens duomenų tvarkymo ypatumai | 3 video | 2 bendri testai2021-04-13T09:46:33+02:00
 1. Jautrių asmens duomenų tvarkymas; 
 2. Vaikų duomenų tvarkymas; 
 3. Automatizuotas duomenų tvarkymas; 
 4. Duomenų perdavimas už ES ribų.

Dalyviai išmoks

 • kuo yra ypatingas jautrių bei vaikų asmens duomenų tvarkymas;
 • kokie yra automatizuoto duomenų tvarkymo būdai.

Programos 9 skyrius.

Trukmė ir sertifikatas2021-04-13T09:52:12+02:00

Kiek užtruksite?

Tai priklauso nuo Jūsų. Vidutinė trukmė yra apie 10 val. Kiekvienos mokymo dalies įžangoje matysite savo mokymosi progresą.

Sertifikatas

 • Programą turėsite išeiti iki nustatyto termino.
 • Nespėjus – kurso tęsti nebeturėsite galimybės bei nebus suformuotas kurso baigimą liudijantis pažymėjimas.
 • Baigus mokymus – automatiškai susiformuos pažymėjimas, kurį galėsite atsisiųsti į savo kompiuterį.
0
Mokymosi trukmė (val.)
0
Vaizdo medžiaga (val.)
0
Užduočių laikas (val.)
0
Teorija ir pavyzdžiai (val.)
2022-02-22T16:20:33+02:002021-04-03|Categories: BDAR|Tags: , , |

Pasidalinkite

Go to Top