Duomenų rūšys:

Ar renkame ir tvarkome?

Konkretūs asmens duomenys:

Standartiniai

Taip

1. Jūsų vardas, pavardė;
2. Jūsų el. pašto adresas;
3. Jūsų gyvenamosios vietos ar kitas adresas, kurį nurodote sąskaitai išrašyti.

Jautrūs (specialių kategorijų)

Ne