Sąlygos:

Konkretūs tikslai:

Jei mokymus užsako Jūsų organizacija

suteikti mokymų paslaugą, pagal paslaugų sutartį su Jūsų organizacija, tokioje sutartyje nustatytomis sąlygomis.

Jei mokymus įsigijote Jūs pats, kaip fizinis asmuo (duomenų subjektas)

suteikti mokymų paslaugą, pagal Jūsų užsakymą, tokiame užsakyme nurodytomis sąlygomis.

Mokymosi paslaugos apima (bet neapsiribojant) šias paslaugas: mokyti jus nuotoliniu būdu, susisiekti su jumis kilus bet kokiems techniniams ar organizaciniams nesklandumams dėl mokymų, atsakyti į Jūsų klausimus dėl mokymų programos turinio ar su ja susijusius, išduoti jums mokymų programos užbaigimą liudijantį sertifikatą ir pan.

Jei naudojatės Predicto interneto svetaine

1. Predicto ir Praeventi interneto svetainės administravimo, naudojimosi svetaine bei svetainės saugumo tikslais.
2. Atsakyti į užklausas, kurias pateikėte pasinaudodami interneto svetainėje esančia užklausos forma.
3. Palengvinti Jūsų informacijos paiešką, vykdomą Predicto ar Praeventi svetainėje.

Jei davėte savo asmens sutikimą dėl tiesioginės reklamos

Tiesioginės Predicto mokymų, renginių bei kitų klientams teikiamų paslaugų reklamos bei Jūsų informavimo tikslais. Pvz. metodinių straipsnių ar (ir) naujienų apie asmens duomenų apsaugą siuntimo tikslais.