Kaip elgtis deklaruojančiam asmeniui, kai jis patenka į realaus ar tikėtino interesų konflikto situaciją? Kas yra interesų konfliktas? Kokios yra dvi interesų konfliktų rūšys?

1. Kas yra interesų konfliktas?

Tai situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines (darbines) pareigas ar vykdydamas tarnybinį (darbinį) pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis).

Dvi interesų konfliktų rūšys:

Deklaruojantis asmuo kasdieniniame darbe gali susidurti su įvairiomis interesų konfliktų situacijomis. Yra 2 pagrindinės interesų konfliktų rūšys. Taigi, kuo skiriasi realūs ir tikėtini interesų konfliktai?

1. Realus interesų konfliktas

Realus interesų konfliktas, tai yra situacija, kai deklaruojantysis turi atlikti ar jau atlieka tarnybines (darbines) pareigas, kurių metu turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą (-us), kurie susiję su jo privačiais interesais.

2. Tikėtinas interesų konfliktas

Tikėtinas interesų konfliktas, tai yra situacija, kai deklaruojančiajam pagal jo tarnybines (darbines) pareigas gali tekti spręsti klausimus, susijusius su jo privačiu interesu, arba jam gali būti pavesta spręsti tokius klausimus.

Kaip realūs ir tikėtini interesų konfliktai susiję su privačių interesų deklaracija?

2. Interesų deklaracijoje atskleidžiama:

2.1. Interesai, kuriuos privaloma atskleisti visuomet
2.2. Interesai, kurie atskleidžiami interesų konflikto situacijoje

2.1. Interesai, kuriuos privaloma atskleisti visuomet

Deklaruojantis asmuo privalo tokius interesus deklaruoti nepriklausomai nuo to, ar šie interesai kelia, ar gali kelti, ar iš viso nekelia interesų konflikto situacijos. Tai numatyta Įstatyme. Priešingu atveju, tai būtų Įstatymo pažeidimas ir kiltų asmeninė atsakomybė.

Kaip Jums elgtis visose interesų konflikto situacijose?
  1. Jeigu Jums šie deklaruoti interesai kelia realią interesų konflikto situaciją, Jūs privalėsite apie tai informuoti, nusišalinti ir jokia forma toliau nedalyvauti, t.y. neatlikti jokių veiksmų ar nepriimti sprendimų.
  2. Jeigu Jums šie deklaruoti interesai gali kelti tikėtiną interesų konflikto situaciją, Jūs kreipiatės į savo organizacijos atikties pareigūną arba jis gali pats kreiptis į Jus. Pareigūnas Jums pateiks išankstines rašytines rekomendacijas, kaip Jums elgtis tokioje situacijoje bei kaip valdyti rizikas.
  3. Jeigu dėl deklaruotų interesų nėra nei realios, nei tikėtinos interesų konflikto situacijos, Jums nieko daryti nereikia.
Terminas | 30 kalendorinių dienų

Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

2.2. Interesai, kurie atskleidžiami interesų konflikto situacijoje

Deklaruojantis asmuo atskleidžia, t.y. deklaruoja interesus, jeigu jie kelia (reali interesų konflikto situacija) ar gali kelti interesų konflikto situaciją (tikėtina interesų konflikto situacija).

Kaip Jums elgtis tokiose interesų konflikto situacijose?
  1. Jeigu susidūrėte su realia interesų konflikto situacija?  Pavyzdžiui, esate savo organizacijos viešųjų pirkimų komisijos narys ir sužinote, kad Jūsų senelio įmonė pateikė paraišką dalyvauti viešajame pirkime, kuriame estate pirkimų komisijoje. Tada, Jūs turite nedelsiant apie tai informuoti, nusišalinti ir jokia forma toliau nedalyvauti.
  2. Jeigu susidūrėte su tikėtina interesų konflikto situacija? Pavyzdžiui, Jūsų senelio įmonė pateikė paraišką dalyvauti Jūsų organizacijos viešajame pirkime, o Jūs sužinote, kad galite būti paskirtas šio pirkimo viešųjų pirkimų komisijos nariu. Tada Jūs turite nedelsiant kreiptis į savo organizacijos atitikties pareigūną arba organizacijos vadovą, kurie spręs, ar Jus galima paskirti į viešųjų pirkimų komisiją pirkime, kuriame dalyvauja Jūsų senelio įmonė, ar Jūsų paskirti negalima.
  3. Kita tikėtina interesų konflikto situacija, kai Jūsų senelio įmonė dalyvauja Jūsų organizacijos viešajame pirkime, o Jūs esate kito viešojo pirkimo komisijos narys. Tai reiškia, jog nesate susijęs su pirkimu, kuriame dalyvauja Jūsų senelio įmonė. Tada Jūs turite nedelsiant po to, kai sužinojote, pranešti apie tokią situaciją savo organizacijos atitikties pareigūnui arba organizacijos vadovui, kurie toliau valdys rizikas organizacijoje.
Terminas dėl deklaravimo
  • Visais atvejais turite kreiptis į savo organizacijos atitikties pareigūną arba vadovą, kurie Jums patars, ar tokį ryšį su senelio įmone Jums reikia atskleisti interesų deklaracijoje.
  • Jeigu Jūsų senelio įmonė Jūsų organizacijos viešajame pirkime dalyvauja vienintelį kartą, Jūs greičiausiai gausite patarimą, nedeklaruoti tokio ryšio savo interesų deklaracijoje. Nėra svarbu, ar tai reali, ar tik tikėtina interesų konflikto situacija – deklaruoti nereikės.
  • Jeigu Jūsų senelio įmonė Jūsų organizacijos viešuosiuose pirkimuose dalyvauja nuolatos, Jūs gausite patarimą, deklaruoti tai savo interesų deklaracijoje. Deklaruoti reikės tiek tikėtinoje, tiek realioje interesų konflikto situacijoje.
  • Bendra taisyklė dėl deklaracijos tikslinimo termino: jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.