Nuo 2021 metų privačius interesus reikia deklaruoti privačių interesų registre (PINREG). Taigi, kaip užpildyti privačių interesų deklaraciją? Kokie svarbiausi dalykai, kuriuos Jums reikia žinoti?

Kas yra privačių interesų registras (PINREG)?

Iki 2020 metų pabaigos privačių interesų deklaracijos buvo pildomos ir teikiamos per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Nuo 2021 metų pradžios deklaracijos pildomos ir teikiamos tik per Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) privačių interesų registrą (PINREG). Tai elektroninė interesų deklaravimo duomenų sistema. Jos privalumai:

 • PINREG yra pažangesnis ir paprastesnis būdas negu EDS;
 • Dalis duomenų patikrinami ir užpildomi automatiškai. Pavyzdžiui, duomenys iš Gyventojų registro ir SODRA.
 • Sumažėjo atskirų deklaracijos formų ir liko 1 deklaracija iš 6 etapų (dalių).
 • Jei deklaruojančiam asmeniui nereikia pildyti tam tikro etapo, automatiškai pereinama į kitus deklaravimo etapus. Pavyzdžiui, asmuo neturi antrosios pusės.
 • Nustatytos 3 aiškios deklaravimo priežastys, kurios palengvina pildymą.

Privačių interesų registro valdytoja ir tvarkytoja yra VTEK.

Kas yra privačių interesų deklaracija?

Vis dar gajus požiūris, kad deklaracija pildoma tam, kad ją užpildyti, t.y. tik formalumas. Taip pat galvojama, jog nesvarbu kaip ji užpildyta, pats užpildymo faktas atleidžia nuo atsakomybės.

Privačių interesų deklaracija yra tik priemonė. Pagrindinis jos tikslas yra valdyti interesų konfliktų situacijas ir su tuo susijusias rizikas viešojo sektoriaus organizacijose.

2020 metų pradžioje pasikeitė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatos:

 • pasikeitė privačių interesų deklaracijoje pildomų duomenų apimtys;
 • todėl, sudėtingėja interesų konfliktų valdymas viešojo sektoriaus organizacijoje;
 • sugriežtėjo atsakomybė už Įstatymo pažeidimus.

Pagrindinis iššūkis

Nuo 2020 metų, asmenims reikia deklaruoti interesus, kurie kelia realius ar gali kelti tikėtinas interesų konfliktų situacijas.

Tai reiškia, kad deklaravimas priklauso nuo paties deklaruojančio asmens suvokimo, kas yra interesų konfliktas.

Ką žino?

Todėl, teisingai atskleisti visus interesus deklaracijoje ir išvengti atsakomybės už Įstatymo pažeidimus yra didelis iššūkis.

Panagrinėkime, kaip lengvai ir paprastai įveikti šį iššūkį bei kokius 4 dalykus žino sėkmingai deklaracijas pildantys ir interesus valdantys žmonės.

4 dalykai, kurie Jums padės teisingai užpildyti deklaraciją

1. Kas deklaruoja interesus?

Įstatyme yra 4 asmenų kategorijos, kurios privačių interesų registre (PINREG) yra sugrupuotos į 3 grupes. Jei priklausote bet kuriai iš jų, Jums reikia deklaruoti privačius interesus. 4 kategorijos:

 1. Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys (1 kategorija);
 2. Kiti deklaruojantieji (2 kategorija);
 3. Kandidatai į politikų pareigas (3 kategorija);
 4. Pretendentai į valstybinę tarnybą (4 kategorijas).

Kategorija kuriai priklausote taip pat lemia, ar Įstatymas jums taikomas pilna apimtimi ar tik iš dalies. Detalų paaiškinimą apie deklaruojančiųjų kategorijas ir grupes rasite šiame straipsnyje: Kas deklaruoja interesus privačių interesų registre (PINREG)?

2. Interesų konfliktas ir jų rūšys

Kiekvienas iš mūsų darbe kasdien atsiduriame įvairiose situacijose. Kai kurios iš jų mums kelia, o kai kurios gali kelti interesų konfliktų situaciją.

Taigi, yra 2 pagrindinės interesų konfliktų rūšys:

 • Realus interesų konfliktas, tai yra situacija, kai deklaruojantysis turi atlikti ar jau atlieka tarnybines (darbines) pareigas, kurių metu turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą (-us), kurie susiję su jo privačiais interesais.
 • Tikėtinas interesų konfliktas, tai yra situacija, kai deklaruojančiajam pagal jo tarnybines (darbines) pareigas gali tekti spręsti klausimus, susijusius su jo privačiu interesu, arba jam gali būti pavesta spręsti tokius klausimus.

Apie interesų konfliktą ir jo požymius rasite šiame straipsnyje: Kas yra interesų konfliktas?

Kaip elgtis realioje ar tikėtinoje interesų konflikto situacijoje rasite šiame straipsnyje: Interesų konfliktų rūšys: realūs ir tikėtini interesų konfliktai

3. Privačių interesų deklaravimo taisyklės

Įstatymas yra specialusis teisės aktas, kuris įpareigoja viešinti Jūsų ir su Jumis susijusią asmeninę informaciją. Iš viso yra 7 deklaravimo taisyklės, kurios taikomos pildant interesų deklaraciją. Interesų deklaraciją sudaro šie duomenys:

 1. interesai, kuriuos privalote atskleisti visuomet
 2. interesai, kuriuos atskleidžiate, jeigu jie kelia ar gali kelti Jums interesų konflikto situaciją.

Deklaravimo taisykles rasite šiame straipsnyje: Privačių interesų deklaravimo taisykles ir deklaravimo etapai.

4. Privačių interesų pildymo instrukcija PINREG

Privačių interesų deklaraciją sudaro 6 dalys arba 6 deklaravimo etapai pagal PINREG.

Pirmą kartą prisijungus prie PINREG Jums reikės pasirinkti deklaravimo priežastį. Vėliau deklaravimo procesą tęsite nuo 1 deklaravimo etapo “Mano ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenys”.

Informaciją apie visus deklaravimo etapus ir kokia konkreti informacija nurodoma kiekviename iš jų, rasite šiame straipsnyje: Privačių interesų deklaracijos pildymas privačių interesų registre (PINREG).

Žinodami tai, Jūs:

 1. Tinkamai deklaruosite savo privačius interesus privačių interesų registre (PINREG);
 2. Valdysite įvairias savo realias ir tikėtinas interesų konfliktų situacijas;
 3. Žinosite, kada kreiptis į savo organizacijos vadovą ar atitikties pareigūną dėl išankstinės rašytinės rekomendacijos, kaip Jums elgtis vienoje ar kitoje interesų konfliktų situacijoje.

Užpildyti privačių interesų deklaracija PINREG tikrai lengva!

– Praeventi ekspertai