window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-67561968-1');

Privatūs interesai

Home » Privatūs interesai

Privatūs interesai:

  • deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda,
  • deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas
  • ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 3 dalis. Nuoroda.

Kas deklaruoja interesus?

Kokios yra 4 asmenų kategorijos, kurie deklaruoja interesus? Perskaitę tai, žinosite, kokia apimtimi Jums yra taikomas Interesų derinimo įstatymas. Pamatysite, kaip keitėsi interesus deklaruojančių asmenų ir viešų deklaracijų skaičius. Rasite kelis vertingus patarimus dėl interesų atskleidimo. Interesų konfliktų situacijų ir su tuo susijusių rizikų valdymas priklauso nuo to, kaip asmenys atskleidžia interesus.  Interesų deklaravimas

Interesų deklaracija. Kaip ir kokius interesus joje atskleisti?

Kaip pasirinkti tinkamą interesų deklaracijos formos priedą pagal Interesų derinimo įstatyme nustatytas deklaravimo turinio taisykles? Interesų deklaracija. Kaip ir kokius interesus joje atskleisti? Kokius interesus privaloma atskleisti visuomet, o kokius – esant interesų konflikto situacijai? 1. Interesų deklaracija ir jos 2 duomenų grupės Skaidrumo reikalavimus ir jų taikymą apibrėžia nemažas teisės aktų skaičius. Interesų

2020-02-25T20:55:56+02:00Categories: Interesų derinimas|Tags: |
Go to Top