PINREG, tai privačių interesų registras.

Registro valdytoja ir tvarkytoja yra Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Su Registre tvarkomais duomenimis, vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 5 straipsnio 7 dalimi, turi teisę susipažinti Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, teisėsaugos, audito, kontrolės institucijos ir kiti asmenys, kurie pagal įstatymus turi teisę susipažinti su tokia informacija.

Privačių interesų deklaracijos pildymas privačių interesų registre (PINREG)

Kiek deklaracijų Jūs turite užpildyti ir kokios yra 3 deklaravimo priežastys? Taip pat kokios yra 6 deklaracijos dalys arba deklaravimo etapai pagal PINREG? Deklaravimo priežastis PINREG Nuo 2021-01-01 d. visos deklaracijos yra pildomos tiesiogiai VTEK interneto svetainėje prisijungus prie privačių interesų registro (PINREG). Deklaracija pildoma realiu laiku. Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme numatytos

Go to Top