Asmenys, kandidatuojantys į Seimo nario, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento nario, savivaldybės tarybos nario pareigas, interesus deklaruoja rinkimų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

Kas deklaruoja interesus privačių interesų registre (PINREG)?

Kokios yra 4 interesus deklaruojančių asmenų kategorijos pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą? Kaip jos grupuojamos privačių interesų registre (PINREG) ir kokios yra deklaravimo priežastys? Kokia apimtimi Jums yra taikomas Įstatymas ir kokią (-ias) deklaraciją (-as) Jūs turite pateikti PINREG? 1. Asmenys, kurie deklaruoja interesus pagal Įstatymą | 4 kategorijos Viešųjų ir privačių

Go to Top