Artimi asmenys, tai deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, taip pat jų ir deklaruojančio asmens:

  • tėvai (įtėviai),
  • vaikai (įvaikiai),
  • broliai (įbroliai),
  • seserys (įseserės),
  • seneliai,
  • vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

(Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).

Kas yra interesų konfliktas?

Kas yra interesų konfliktas ir kodėl tai svarbu suprasti Jums? Kokie yra 4 dalykai, kurie padės teisingai suvokti interesų konfliktą? Kas yra interesų konfliktas? Tai situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines (darbines) pareigas ar vykdydamas tarnybinį (darbinį) pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais

Go to Top