Mes labai vertiname iš klientų gautus nuoširdžius atsiliepimus. Tai yra tikrasis mūsų darbo įprasminimas.


UAB „Ignitis grupė“

„Nuotoliniai mokymai ir mokymai interaktyvioje aplinkoje apie interesų konfliktus yra patogus ir lankstus mokymosi būdas. Tai puikus būdas įgyti naujų įgūdžių, gilinti žinias.

Džiugina tai, kad mokytis galima patogiu metu, o tai sutaupo daug laiko ir suteikia galimybę geriau įsigilinti į pateiktą informaciją, Interesų derinimo įstatymo niuansus.

Mokymosi medžiaga yra aktuali ir naudinga sprendžiant įvairias interesų konfliktų situacijas, privačių interesų deklaravimo ypatybes. Labai daug praktinių pavyzdžių, kurie pateikti labai paprastai, teorinė medžiaga struktūrizuota.

Mokymai parodė, ką reikėtų tobulinti viešųjų ir privačių interesų derinimo srityje, o kas veikia gerai.”

Verslo atsparumo tarnybos Prevencijos koordinavimo vadovas Rimantas Avulis


Energijos skirstymo operatorius, AB ESO

„Mokymai išsamūs ir nuoseklūs. Žinios lengvai įsisavinamos. Puikiai parengta mokymų medžiaga, atitinkanti visas teisinio reglamentavimo aktualijas. Suderintos teorinė ir praktinė dalys. Logiški informacijos pakartojimai ir testai ilgam įtvirtina žinias.

Didelis privalumas besimokantiems – mokymasis patogiu metu. Esant poreikiui, mokymus galima laikinai nutraukti ir vėliau juos tęsti.

Mokymai labai aktualūs darbuotojams, kurie privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, taip pat atitikties pareigūnams.

Pateiktos žinios ženkliai prisidėjo prie antikorupcinės aplinkos kūrimo įmonėje, sumažinant galimų interesų konfliktų kilimo atvejus. Labai svarbu savalaikiai nustatyti menamus arba esamus interesų konfliktus ir juos valdyti.“

Prevencijos skyriaus vyresnysis analitikas Darius Dabulskis


Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, VĮ

„Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą mokymai yra viena iš korupcijos prevencijos priemonių, ir jie neturėtų būti vienkartinio pobūdžio. Efektyviausia, kai jie rengiami nuolat. Mes ir siekiame, pagal galimybes, antikorupcinius mokymus organizuoti kasmet.

Mums patiko VšĮ „Praeventi“ sukurti nuotoliniai mokymai apie interesų konfliktų valdymą ir privačių interesų deklaravimą, todėl, kad:

  1. mokymuose pateikiama susisteminta informacija apie Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimus;
  2. visa teorinė informacija yra susisteminta, sudėti akcentai – taip ją lengviau įsiminti;
  3. detaliai aptariamas privačių deklaracijų pildymas, galima pasižymėti aktualias vietas kaip teisingai užpildyti, galima pasitikrinti, ar teisingai užpildyta, tai kas jau yra pateikta;
  4. daug pavyzdžių iš praktikos, tai padeda geriau suvokti reikalavimus ir kaip jie matosi konkrečiose situacijose;
  5. tai nuotoliniai mokymai ir dėl to jie yra labai patogūs. Mokinys gali savarankiškai planuoti mokymosi laiką. Galima klausyti, skaityti mokymosi medžiagą taip ir tada, kai tau yra patogiausia;
  6. be to, įmonė gauna ataskaitas, kur matyti mokymosi eiga ir rezultatai;
  7. apibendrindami galime teigti, kad tai tikrai puikūs mokymai – patogu, visa reikalinga informacija ir labai patraukli kaina.“

Teisės skyriaus vadovė Dalia Bubnelytė-Daktariūnienė


Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ

„Sudėtingi Įstatymo reikalavimai yra pateikiami paprastai ir nuosekliai. Didelis privalumas yra tai, kad darbuotojas savarankiškai pasitikrina žinias, mato asmeninę mokymosi pažangą.

Jeigu reikia sužinoti, koks yra bendras organizacijos suvokimas apie interesų konfliktus, stipriąsias ir tobulintinas sritis, tai ši nuotolinių mokymų programa yra tai, ko reikia.

Apibendrinti mokymo rezultatai padeda tobulinti interesų deklaravimo ir interesų konfliktų valdymo procesus visoje organizacijoje ir rizikingiausiose srityse.

Programa parengta taip, kad asmuo turi išmokti, nes šiaip nuėjus į atvirus mokymus ir paklausius, išmokstama labai nedidelė dėstomos programos dalis. Šiuose mokymuose norint gauti sertifikatą, reikia įdėti pastangų.“

Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus viršininkas Dainius Noreika


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, BĮ

„Dėkoju kompetentingai „Praeventi“ komandai. Tai vieni originaliausių mokymų, kurių metu braudamasis per situacijas, pats įkrauni save žiniomis.

Verta naudotis šiuo „Praeventi“ mokymų moduliu, nes tai aktualus šiuolaikiškas ir atraktyvus nuotolinio mokymo metodas.

Programa aiškiai išdėstyta, įtraukianti, netgi azartiška. Įstatymo sąvokos tampa aiškesnės, suprantamesnės, lengviau įgyvendinamos. Valstybės tarnautojai atpažino deklaruotinas situacijas, dėl kurių teks papildyti privačių interesų deklaraciją, atsirinkti pildytinas formas, atpažinti nusišalinimo svarbą.

Gilesnis viešųjų ir privačių interesų supratimas ir atpažinimas sudarys prielaidas įstaigos interesų konfliktų valdymui, didins įstaigos skaidrumą, sprendimų nešališkumą, mažins korupcijos ir nepotizmo pasireiškimo galimybes. Absoliučiai priimtina kaina už profesionalų produktą.“

Juridinio skyriaus patarėja Jūratė Šakienė


Panevėžio miesto savivaldybės administracija, BĮ

„Nuostabūs mokymai! Mokymai vyksta nuotoliniu būdu, todėl gali mokytis tada, kai gali tam skirti laiko: darbo metu, pietų pertraukų metu, po darbo, ar savaitgalį. Jei yra poreikis, galima dar kartą išklausyti pasirinktą temą.

Medžiaga išdėstyta aiškiai, patrauklia forma. Pateikiama daug pavyzdžių. Po kiekvienos temos pateikiami keli klausimai, kuriais įsivertini ar teisingai supratai pateiktą medžiagą.

Mokymų dėka supranti, kas yra viešieji ir privatūs interesai, kodėl privalu juos deklaruoti, kaip tą padaryti. Atitikties pareigūnams aiškiau, kaip įvertinti pateiktas viešųjų ir privačių interesų deklaracijas, kaip elgtis darbuotojui pareiškus nusišalinimą.“

Vyriausioji specialistė Gerda Lukoševičienė


Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, VšĮ | LITFOOD

„Puikus mokymosi būdas, kuris padeda įsisavinti mokomąją medžiagą sau patogioje vietoje (darbe, namie, gamtoje ir t. t.). Gautos teorinės ir praktinės žinios pakelia darbuotojo sąmoningumą ir yra tiesiogiai taikomos kasdienėje darbinėje veikloje.

Labai aiškiai ir suprantamai pateiktos medžiagos dėka pavyko suvokti interesų konfliktų požymius, deklaravimo sąlygas, kylančias atsakomybes. Tapo aišku, kodėl interesų konfliktų valdymui organizacijoje būtina turėti atitikties pareigūną.

Puikus balansas tarp kokybiškos paslaugos ir lanksčios, į klientą orientuotos kainodaros.

Na, o tokių mokymų dėka keliamas organizacijos darbuotojų sąmoningumas interesų konfliktų srityje, jiems lengviau atpažinti situacijas, kuriose interesų konfliktai kyla bei paprasčiau tokiose situacijose priimti tinkamą sprendimą.“

Paramos kontrolės skyriaus specialistas Rimantas Bielinis