Įstatymas (4 kategorijos)

Interesų derinimo įstatyme yra 4 asmenų kategorijos.

Taigi, 4 kategorijos tai:

  1. Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys (Įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).
  2. Kiti deklaruojantieji (Įstatymo 4 straipsnio 3 dalis):
    Asmenys, dalyvaujantys pirkimų procedūrose
    Asmenys, einantys kitas pareigas.
  3. Kandidatai į politikų pareigas (Įstatymo 5 straipsnio 4 dalis).
  4. Pretendentai (Įstatymo 5 straipsnio 3 dalis).

Kiti deklaruojantieji | 2 kategorija

Asmenys, dalyvaujantys pirkimo procedūrose: Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovas Perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai Perkančiojo subjekto vadovo paskirti (įgalioti) atlikti supaprastintus pirkimus asmenys Perkančiojo subjekto pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai Viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto iniciatoriai ar koncesijos iniciatoriai. Asmenys, einantys kitas pareigas viešajame

2021-01-04T09:32:51+02:002021-01-01|Categories: |

Pretendentai | 4 kategorija

Asmenys, pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje (1 kategorija):  Valstybės pareigūnai; Valstybės tarnautojai; Teisėjai; Žvalgybos pareigūnai bei profesinės karo tarnybos kariai; Valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų ir šių juridinių asmenų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai; Viešųjų įstaigų, kurių bent vienas iš steigėjų, dalininkų yra valstybė ar savivaldybė (savivaldybės), ir jų struktūrinių padalinių vadovai ir

2021-01-04T09:36:59+02:002021-01-01|Categories: |

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys | 1 kategorija

Valstybinėje tarnyboje dirbančių ir deklaruojančių asmenų sąrašas: Valstybės politikai Valstybės pareigūnai Valstybės tarnautojai Teisėjai Žvalgybos pareigūnai bei profesinės karo tarnybos kariai Valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų ir šių juridinių asmenų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai Viešųjų įstaigų, kurių bent vienas iš steigėjų, dalininkų yra valstybė ar savivaldybė (savivaldybės), ir jų struktūrinių padalinių

2021-01-04T09:13:12+02:002021-01-01|Categories: |
Go to Top