„Puikūs mokymai ir kol kas naudingiausi, kuriuose teko dalyvauti mūsų įmonės darbuotojams. Praktinės konkrečios situacijos, daugybė testų didina įsitraukimą – dalyvavę kolegos patvirtino, kad tokia mokymų forma skatino gilintis į pateikiamas situacijas bei mokymų medžiagą.

Nors kasmet ir dar šiemet organizavome kitus mokymus darbuotojams apie ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą bei asmens duomenų apsaugą mūsų bendrovėje, būtent po išklausytų Praeventi mokymų pastebiu didesnį kolegų susidomėjimą bei norą konsultuotis asmens duomenų apsaugos klausimais, todėl, manau, kad mokymų sumanytojams pavyko pasiekti tikslą padėti duomenų apsaugos pareigūnui ir darbuotojams susikalbėti.

Taip pat džiaugiamės papildoma paslauga – testų rezultatų analizė – kuri padeda suprasti kurioms asmens duomenų apsaugos sritims reikia skirti daugiau dėmesio, todėl jau žinome kokiomis temomis organizuosime tolimesnius mokymus bei konsultuosime darbuotojus. Ačiū dar kartą už mūsų darbuotojams suteiktą galimybę dalyvauti šiuose mokymuose.“

UAB „Litesko“

„Darbuotojai buvo maloniai nustebinti, kad mokymai tokia sudėtinga tema gali būti įdomūs, suprantami ir įtraukiantys. Medžiaga pateikta įvairiomis patraukliomis formomis su gyvenimiškais pavyzdžiais, kurie nutinka kasdien, o įgytos žinios įtvirtinamos testais.

Nors iš pradžių šiek tiek gąsdino mokymų trukmė, tačiau pabaigę šiuos mokymus, darbuotojai vienbalsiai tvirtino, kad tai buvo įdomiausi iki šiol jų turėti mokymai. Mokytis apie BDAR gali būti lengva, paprasta ir labai įdomu. Geriausios rekomendacijos!“

„Alma littera“ įmonių grupė

„Kas patiko – informacijos daug, bet ji pateikta įdomiai ir suprantamai, skaidrės aiškios, labai naudinga tai, kad informacija nuolat pakartojama, tai padėjo geriau įsiminti medžiagą. Mokymai tikrai labai naudingi ir pradedančiajam, ir jau pažengusiam BDAR specialistui.

Kas galėtų būti geriau – kai kurių klausimų formuluotės galėtų būti tikslesnės ir aiškesnės“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

„BDAR mokymai organizacijos darbuotojams buvo naudingi, išsamūs, informatyvūs. Mokymai vyko online, tad buvo galima pasirinkti mokymosi laiką ir greitį.“

AB, Amber Grid

„Sklandūs, itin aukštos kokybės ir lūkesčius pranokę mokymai. Teorija itin sumaniai ir įtraukiančiai suderinta su praktinėmis užduotimis iš kasdienių situacijų, tad mokymai naudingi tiek pirmą kartą su BDAR susidūrusiems asmenims, tiek jau pažengusiems specialistams.“

UAB EUROAPOTHECA

„Specializuoti „Praeventi“ mokymai apie asmens duomenų apsaugą (BDAR), kuriuos išklausė per 30 įmonės darbuotojų buvo puikiai organizuoti ir naudingi siekiant užtikrinti duomenų apsaugos politiką įmonėje, efektyviai bendradarbiauti su organizacijos duomenų apsaugos pareigūnu.

Mokymų metu žinios suteiktos aiškiai ir profesionaliai, mokymų formatas itin patrauklus dirbantiems: 10 valandų kursą kiekvienas dalyvis galėjo klausyti jam patogiu metu. Visi išklausę mokymus įgavo būtinas teorines žinias ir sertifikatus, mokomoji medžiaga pagrįsta aiškiais praktiniais patarimais. BDAR mokymų metu gavome kasdieniame darbe labai naudingos informacijos.“

UAB „Vlantana“

„Mokymų medžiaga yra labai informatyvi, liečianti aktualius ir kritinius duomenų tvarkymo veiklos kasdienius aspektus, kuriuos būtina įsisavinti, siekiant užtikrinti atitiktį ir kelti profesinį sąmoningumo lygį. Be to, mokymų informacijos pateikimas buvo pateiktas interaktyvia forma, pasitelkiant praktinius pavyzdžius, kas leido lengviau ją suprasti ir įsisąmoninti.

Taip pat išklausytos informacijos patikrinimas testavimo būdu „užtvirtino“ įgytas žinias. Atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos teisės kompleksiškumą, ne visada lengvai suprantama terminologiją ir sudėtingą reguliavimo dalyką bei su asmens duomenimis dirbančių skirtingų pozicijų darbuotojų normatyvų (taisyklių) suvokimo galimybes, pasirinktas mokymų formatas leido administracinio pobūdžio formuluotes ir reikalavimus suprantamai „nuleisti“ į taktinį vykdytojų/ taikytojų lygį.“

AB Vilniaus šilumos tinklai

„BDAR mokymai OAM komandai buvo labai naudingi. Iš visų kolegų išgirdome tik gerus atsiliepimus apie lengvai ir suprantamai pateiktą informaciją. Mokymai priminė, kad reikia „apsivalyti“ el. paštą, darbo vietą ir t.t.

Labai rekomenduojame ir kitoms įmonėms!“

Orion Asset Management, UAB

Labai modernus ir įdomus informacijos pateikimas. Dalyviai rekomenduoja kolegoms šiuos mokymus ir netgi prilygina juos tiesioginiams mokymams.

Žemės ūkio ministerija

Esame labai patenkinti Praeventi organizuotais mokymais – darbuotojai atsiliepė kaip apie labiausiai įsimintinus ir daugiausiai informacijos paliekančius mokymus, nes mokymų formatas yra išskirtinis ir pasiteisinęs.

Viešųjų investicijų plėtros agentūra
NAUJA NUOTOLINIO MOKYMO PROGRAMA

„Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Asmens duomenų apsauga“.


„Programa parengta kiekvienam organizacijos darbuotojui, kad jis ir duomenų apsaugos pareigūnas lengvai susikalbėtų tarpusavyje ir sėkmingai kartu dirbtų.“
– teigia Gabija Kuncytė, sertifikuota Mastrichto universiteto duomenų apsaugos pareigūnė ir BDAR ekspertė (ECPC-B DPO).