Vadovo vardas ir pavardė:
Adresas:
Telefonas:
El. paštas:

Marius Beliūnas
Merkio 65, Dargužių km., Varėnos raj.
+37069004004
praeventi@praeventi.lt