window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-67561968-1');

Interesų derinimas

Home » Interesų derinimas

Metodiniai straipsniai apie Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir jo lydinčiųjų teisės aktų taikymą viešajame sektoriuje.

Interesų valdymas: vadovo ir ateities atitikties pareigūno funkcijos

Į ką turėtų atkreipti dėmesį viešojo sektoriaus vadovas? Koks bus interesų valdymas? Kas tas PINREG ir RIKKIS? Kas įvyko 2019 ir kokie laukia atitikties pareigūnų pokyčiai 2021 metais? Vadovų ir atitikties pareigūnų atsakomybė interesų valdymo srityje Interesų derinimo įstatyme nurodyta, kad viešojo sektoriaus vadovas ar jo įgaliotas asmuo yra atsakingas už Įstatymo vykdymo kontrolę

2020-05-19T11:11:33+02:00Categories: Interesų derinimas|

Kas deklaruoja interesus?

Kokios yra 4 asmenų kategorijos, kurie deklaruoja interesus? Perskaitę tai, žinosite, kokia apimtimi Jums yra taikomas Interesų derinimo įstatymas. Pamatysite, kaip keitėsi interesus deklaruojančių asmenų ir viešų deklaracijų skaičius. Rasite kelis vertingus patarimus dėl interesų atskleidimo. Interesų konfliktų situacijų ir su tuo susijusių rizikų valdymas priklauso nuo to, kaip asmenys atskleidžia interesus.  Interesų deklaravimas

Interesų konfliktas

Interesų konfliktas, kas tai ir kokie valdymo būdai? Situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines (darbines) pareigas ar vykdydamas tarnybinį (darbinį) pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais (Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). Interesų konfliktų situacijos: Tikėtina interesų konflikto situacija

2020-01-29T07:24:59+02:00Categories: Interesų derinimas|Tags: |

Interesų deklaracija. Kaip ir kokius interesus joje atskleisti?

Kaip pasirinkti tinkamą interesų deklaracijos formos priedą pagal Interesų derinimo įstatyme nustatytas deklaravimo turinio taisykles? Interesų deklaracija. Kaip ir kokius interesus joje atskleisti? Kokius interesus privaloma atskleisti visuomet, o kokius – esant interesų konflikto situacijai? 1. Interesų deklaracija ir jos 2 duomenų grupės Skaidrumo reikalavimus ir jų taikymą apibrėžia nemažas teisės aktų skaičius. Interesų

2020-02-25T20:55:56+02:00Categories: Interesų derinimas|Tags: |
Go to Top